Strategie

Strategia

Evanghelizarea prioritară a orașelor este o abordare de mare importanță strategică în contextul românesc, când satele descresc, populația migrând la oraș, mai ales tinerii.

În trecut, contextul social și politic a forțat migrarea multor penticostali de la sat la oraș, fapt care s-a dovedit foarte benefic pentru răspândirea credinței penticostale din România.

1. Evaluarea și cercetarea

Cercetarea s-a realizat cu câțiva ani în urmă cu sprijinul DEM (mai sunt încă date eronate, dar acestea se pot corecta ușor). Știm care sunt orașele și comunele mari care trebuie incluse în proiect.

2. Recrutarea lucrătorilor

Căutăm oameni dispuși să se mute în alte zone ale țării, dispuși să facă aceasta pe termen lung.

Promovăm modelul unei familii care vinde ceea ce are și se mută în alt oraș, se angajează acolo și îl mărturisește pe Hristos.

3. Centre regionale de instruire

Formarea unor centre regionale de instruire, în jurul școlilor biblice sau teologice sau la Comunitățile Regionale.

Instruirea unor păstori și evangheliști care au experiență în plantarea de biserici pentru a deveni mentori ai viitorilor plantatori.

Multiplicarea

Aceste orașe sunt de obicei situate în mijlocul unei zone care este lipsită de biserici. Biserica nou înființată trebuie să devină un centru pentru plantarea de biserici. Plantatorii de biserici care vor sluji în aceste orașe trebuie să știe de la început că biserica respectivă trebuie să devină un centru pentru plantarea de biserici. Viziunea misionară trebuie să fie cultivată de la bun început.

O etapă importantă va fi și includerea comunelor din România. Din cele 2.686 de comune existente în România, 584 au peste 5.000 de locuitori.

4. Trimiterea

Colaborarea între părțile componente ale Cultului

Stabilirea unei structuri clare pentru darea de socoteală și comunicare. Vom evidenția care este rolul AREA, al Comunității Regionale în care lucrează plantatorul și al bisericilor partenere. 

Ordinarea și trimiterea evangheliștilor

Este necesară clarificarea statutului evanghelistului, inclusiv ordinarea și actele de cult pe care le poate efectua.

Mentorarea

Plantatorii de biserici care se gândesc la o carieră pe termen lung vor fi trimiși de biserica locală, dar vor lucra sub autoritatea păstorului județean din zona unde vor planta biserica.

Misiunea pe termen scurt

Bisericile din județele cu mulți penticostali se pot asocia pentru a organiza campanii intense de evanghelizare în județele cu care s-au înfrățit.

Turnee de evanghelizare pot fi organizate și de către grupurile de muzică, școli biblice etc.

În funcție de necesități, se va face apel pentru voluntari care să alcătuiască echipe de construcție, echipe de medici etc.

5. Susținerea

Susținerea financiară

Modelul bussiness as misison trebuie popularizat în România. Modelul făcătorilor de corturi poate fi implementat, cu susținerea oamenilor de afaceri creștini din țară. Oameni de afaceri vor fi invitați să ofere soluții și sprijin pentru mutarea familiilor de plantatori de biserici. (De exemplu, să deschidă o reprezentanță pentru a crea un loc de muncă și un mijloc de existență pentru familiile de plantatori.)

Bisericile vor contribui și ele în funcție de necesitățile din fiecare localitate, în mod transparent și pe baza unui angajament. Reușita proiectului va depinde și de măsura în care bisericile din România vor accepta să se sacrifice pentru această viziune.

Faptul că sunt mai puțin de 100 de orașe fără biserici sugerează de la sine că nu este un efort imposibil pentru celelalte 3000 de biserici deja existente în România. În anii de după Revoluție a existat un sprijin masiv extern pentru a finanța evanghelizarea. Contextul actual, dar și tema acestui proiect de evanghelizare indică faptul că a venit vremea ca proiectul acesta să se bazeze pe resursele bisericilor românești.

Colecte

Bisericile din Cultul Penticostal s-au angajat și au început deja din anul 2019 să susțină misiunea internă și prin intermediul unei colecte anuale pentru acest proiect.

Promisiunea prin credință

Angajamente făcute de către credincioșii sau biserici pentru proiecte individuale.

Parteneriate

Centrul de greutate al acestei viziuni sunt parteneriatele care se vor dezvolta între județele cu multe biserici și județele puțin evanghelizate.

Resursele vor fi administrate prin AREA pentru a asigura transparență, continuitate și echilibru în administrare. Experiența acumulată de APME în alcătuirea bugetelor pentru misionarii externi va fi foarte utilă în această privință.

Parteneriat cu Diaspora

Bisericile românești din Diaspora dispun de resurse umane, de contacte în țară și au o dorință de a vedea cum Evanghelia transformă satele și orașele din care ei au plecat. De aceea, vom comunica și vom iniția proiecte care să includă această forță misionară tot mai puternică.

Parteneriate externe

Stabilirea de relații în privința evanghelizării cu AG, Church of God, liderii penticostali din Ungaria etc.

Susținerea în rugăciune

Ghidul de rugăciune lansat de APME cuprinde și județele României. Dorim ca toate bisericile penticostale să se roage în mod constant pentru plantatorii de biserici din România.

Susținerea practică

AREA va colabora cu constructori din țară și din străinătate pentru a elabora un proiect eficient și practic de clădire cu mai multe variante (100, 200, 400 locuri). Aceste proiecte pot fi concepute pentru a putea fi realizate într-un timp foarte scurt de către echipe de voluntari care vor fi mobilizate pe tot cuprinsul României.

Dăruiește online!