Departamentele care funcționează în cadrul Funației AREA:

 • Departament de cercetare – Ioan Moldovan
 • Departament de mobilizare și recrutare – Mircea Deteșan
 • Departament de instruire – Vasilică Croitor
 • Departament de rugăciune – Simion Bumbar
 • Departament IT, mass-media și resurse – Ioan Filip
 • Departament pentru etnii – Nicu Cotleț
 • Departament proiecte sociale și activități practice –Nicu Cotleț
 • Departament asistență pentru biserici mici sau aflate în criză demografică –Victor Tudorache

Fiecare proiect inițiat de AREA va avea un coordonator dedicat acelui obiectiv.

 1. Departament de cercetare

Sarcina: Cercetarea și evaluarea situației este un proces complex.

 1. Departament de mobilizare și recrutare

Sarcina: Aducerea evanghelizării în prim-planul preocupărilor bisericilor și a credincioșilor penticostali.

 1. Conferințe pe tema evanghelizării și articole în revista Cuvântului Adevărului.
 2. Maratonul misionar – mobilizare masivă a bisericilor
 3. Înfrățirea județelor – mobilizare prin forurile de conducere
 4. Susținerea financiară / logistică.
 5. Echipe de misiune pe termen scurt.
 1. Departament de instruire

Sarcina: A. Dezvoltarea unui curriculum românesc pentru formarea de evangheliști și plantatori de biserici. B. Inițierea unor forme de instruire pe termen scurt și mediu pentru plantatori de biserici.

 1. Cursuri de formare
 2. Alcătuirea unor cursuri de evanghelizare cu specific românesc și bine ancorate în situația actuală din România. Sarcina aceasta presupune colaborarea dintre slujitorii care au experiență în domeniu și cadre didactice care pot să dea o formă academică și doctrinară adecvată.
 3. Inițierea unui curs de evanghelizare în programa ITP și a școlilor penticostal
 4. Inițierea unor cursuri intensive (de exemplu, în lunile de vară)
 5. Pregătirea unor cursuri online.
 6. Practica pe teren.
 7. Resurse speciale
  1. M4 – o platformă foarte amplă pentru mentorarea plantatorilor de biserici
  2. Multiplication Network, John Wagenveld
  3. European Leadership Forum – Church Planting Network
  4. Conferințele RoMisCon
  5. Lausanne Congress for World Evangelism
  6. Conferințe periodice cu plantatorii de biserici
 1. Departament de rugăciune

Sarcina: Dezvoltarea unui mișcări de rugăciune la nivelul țării care să comunice în timp real nevoile de pe câmpul evangheliei.

 1. Rugăciunea pentru misiune și evanghelizare să fie prezentă în practica bisericilor.
 2. Organizarea unor conferințe de rugăciune pentru evanghelizarea României.
 3. Întruniri regionale de rugăciune.
 4. Formarea de grupuri speciale de mijlocitori care să fie strâns conectate cu evangheliștii.
 1. Departament IT, mass-media și resurse

Sarcina: Dezvoltarea unor resurse și platforme pentru conectarea evangheliștilor și plantatorilor de biserici cu scopul sprijinirii reciproce, a informării și a împărtășirii resurselor.

 1. Realizarea bibliotecii virtuale a evanghelistului, o colecție digitală de resurse pentru evanghelizare: cărți, cursuri, muzică, mărturii video.
 2. Dezvoltarea unei platforme online de mentorare a evangheliștilor care sunt pe teren. (În mare parte aceasta se dezvoltă în jurul M4.)
 3. Încurajarea și subvenționarea unde este cazul pentru publicarea de literatură pe tema plantării de biserici.
 4. Încurajarea publicării de literatură scrisă de autori români pe tema plantării de biserici.
 5. Realizarea unor parteneriate cu organizațiile care produc materiale pentru evanghelizare și biblii.
 6. Evanghelizarea îndreptată pe categorii de populație: între studenți, între emigranții care sunt deja în centrele de refugiați din România, în închisori, spitale etc.
 7. Sprijinul pe care îl pot oferi celelalte Departamente ale Cultului Penticostal (tineret, copii, ajutorare, educație etc.) trebuie să fie materializat sub forma unor protocoale și a unor obiective precise.
 8. AREA ar putea să aibă în vedere și construirea de biserici, ceea ce presupune mobilizare a multor resurse financiare și umane.
 9. Parteneriate cu organizațiile care au resurse și unelte pentru evanghelizare.

 

 1. Departament pentru etnii

Sarcina: Dezvoltarea unei strategii pentru evanghelizarea grupurilor etnice din România.

Există în România multe grupuri etnice care nu pot fi ușor evanghelizate de către români (turci, tătari, țigani, maghiari, lipoveni etc.)

 1. Departament proiecte sociale și activități practice
Sarcina: Dezvoltarea unei viziuni pentru evanghelizarea unor grupuri țintă: studenți, emigranți, deținuți, spitale, oameni de cultură etc.

„Pentru a împlini toate nevoile pe care le au individul și societatea, Evanghelia ar trebui să abordeze nevoile omului ca întreg și ale societății în ansamblul ei. Aceasta include nevoile spirituale, familiale, sociale, emoționale, medicale, educaționale, economice și de dezvoltare. Nu este nevoie să alegem calea proiectelor de mari dimensiuni. Uneori, acestea pot pune piedici mișcării. Însă dragostea noastră față de oameni trebuie să fie transpusă în fapte. Centrele de zi pentru copii, instituțiile educaționale, proiectele de croitorie pentru femei, centrele de pregătire vocațională pentru tineri sunt câteva dintre programele sociale la care ne putem gândi.” (S.D. Ponraj, Plantarea de biserici: principii pentru dezvoltarea unei strategii în plantarea de biserici.)

 1. Departament asistență pentru biserici mici sau aflate în criză.

Sarcina: Identificarea unor resurse și modalități pentru sprijinirea bisericilor care sunt în pericol de dispariție.

 1. Există biserici foarte mici, izolate sau lipsite de resurse și lucrători, afectate de migrație sau alți factori, unele dintre ele pe punctul de a se închide.
 2. Acestea pot fi sprijinite în multe feluri atunci când nevoile lor sunt cunoscute.
 3. Tehnologia modernă poate să devină o unealtă utilă în acest sens.